Maatilan johtaminen yhdessä paikassa

Bisnes+ ohjeet

Olet täällä

Tulokset ja mittarit

Bisnes+ -palvelun Tulokset ja mittarit -osiossa sinulla on mahdollisuus kerätä yrityksesi johtamisen kannalta tärkeimmät mittarit samaan paikkaan. Tämä mahdollistaa helpon ja nopean tavan tarkistaa yhdellä silmäyksellä yrityksesi keskeisimmät tunnusluvut. ProAgrian ja Faban asiantuntijat ovat tukenasi.
 
Mittarit on jaettu viiteen ryhmään: Nauta, Kasvi, Talous, Johtaminen sekä Suosittelemme. Nauta-ryhmään on koottu monipuolinen kattaus mittareita mm. Tilakunnosta, sorkkaterveydestä, DigiHelmihedelmällisyysraportilta, Emolehmätarkkailuraportilta sekä Valion KPI – Avaimesta. Nämä mittarit ovat edelleen ryhmitelty maidontuotantoon, lihantuotantoon, eläinainekseen, terveyteen ja hedelmällisyyteen sekä ruokintaan ja hoitoon liittyviin mittaristoihin.
 
Kasvi-ryhmän mittareita on saatavilla kasvintuotantotiloille tilan kymmenelle yleisimmälle kasville. Johtaminen-ryhmästä ProAika-palvelun käyttäjät voivat valita käyttöönsä työajan tehokkuutta kuvaavia mittareita. Kustannuspuntarin sekä Liiketoiminta-analyysipalvelun käyttäjät löytävät keskeisimmät maatilan taloudellista tulosta kuvaavat mittarit Talous-ryhmästä. Suosittelemme-ryhmästä löydät mittareita, joita sinun on mahdollisuus saada käyttöösi, joko käyttämällä palvelua tai ostamalla palvelu.
 

Päänäyttö

Bisnes+ Tulokset ja mittarit

Mittariryhmän otsikkopaneelin väri kertoo ryhmässä olevien mittareiden keskimääräisen tuloksen. Väri määräytyy ryhmän mittarien värin perusteella siten, että tietyn värinen mittari saa tietyn pistearvon; 1 on vihreä, 2 on keltainen ja 3 on punainen. Ryhmälle lasketaan sen sisältämien mittareiden saamien pisteiden keskiarvo, joka pyöristetään lähimpään kokonaislukuun. Mittariryhmän väri määräytyy tämän kokonaisluvun perusteella.
 
Näytöltä löytyvästä Vertaa-valikosta voit valita, verrataanko tilasi mittarituloksia omiin raja-arvoihisi vai muiden tilojen tuloksiin. Valitsemalla valikosta vertailutavaksi omat raja-arvot, mittariruudun väri kertoo, kuinka lähellä tilasi tulos on mittarille asetettua tavoite-arvoa. Kun vertailutavaksi on valittu koko maa, mittarin väri kertoo tilasi sijoittumisen suhteessa maan muihin tiloihin. Mittarin väri on vihreä, kun tilasi sijoitus on keskivertoa parempi. Keltaisella tuloksella tilasi sijoitus on keskiarvon ja heikoimman neljänneksen välissä. Tulos on heikoimman neljänneksen joukossa, jos mittarin väri on punainen. Harmaa mittariruutu kertoo siitä, että vertailuaineistoa ei ole riittävästi tai kyseessä on ns. optimiominaisuus, joissa paras tulos on niin sanotusti keskellä.
 
Mittareiden tulokset lasketaan kolme kertaa vuorokaudessa.
 
Vähemmän tietoja -painikkeella saat mittariruutuun näkyviin pelkän mittarituloksen. Näytä kaikki mittarit -painike tuo näkyviin kaikki tilallesi saatavilla olevat mittarit. Voit lisätä oletuksena näkyviä mittareita Näytä lisää mittareita -painikkeesta aukeavasta valikosta. Nopea tapa poistaa mittari oletusmittareiden joukosta on käyttää mittariruudun Piilota-painiketta.
 
Osassa mittareita voi tarkastella tunnusluvun muutosta kuvaajasta. Nämä mittarit ovat hakukerran maitomäärä, ostorehukustannus, lehmien NTM sekä poikimaväli. Kuvaajan saat auki mittariruudusta löytyvästä kuvaaja -painikkeesta sekä mittariruudusta aukenevan mittariasetusikkunan painikkeesta.
 

Mittareiden asetukset ja lisätiedot 

Bisnes+ mittareiden asetukset ja lisätiedot
Jokaisesta mittariruudusta aukeaa mittariasetusikkuna, jossa voit asettaa mittareiden eri värien vaihtumisen raja-arvot eli milloin ollaan tavoitteen mukaisessa tuotannossa (vihreä) ja milloin olisi tehtävä toimenpiteitä (keltainen ja punainen). Tavoitteiden asettamisen tueksi suurimpaan osaan mittareita on tuotu valmiit lähtöarvot. Tarvittaessa saat apua tavoitteiden asettamiseen Faban ja ProAgrian asiantuntijoilta.
 
Helpoin tapa muuttaa raja-arvoja on raahata värin vaihtumiskohtaa kuviossa. Vaihtoehtoisesti voit syöttää halutun arvon suoraan syöttökenttään. Tallentaaksesi raja-arvot paina Päivitä-painiketta. Sinun on mahdollista poistaa mittarin oletusmittareista Piilota mittari -painikkeen avulla.
 
Ikkunasta löydät myös lisätietoja mittarin tunnusluvusta ja sen laskennasta sekä näet, miten tilasi tulos sijoittuu suhteessa muiden tilojen tuloksiin. Vertailutietoja ei ole näkyvissä optimiominaisuuksille tai ominaisuuksille, joilla vertailuaineistoa ei ole riittävästi.
 

Miten saan Bisnes+-palvelun mittarit käyttöön?

Bisnes+:n Tulokset ja mittarit -osio tarjoaa lähes 60 mittaria tuotannon eri osa-alueilta. Mittarit ovat käytössäsi, kun tilaltasi löytyy mittarin tunnusluvun laskentaan tarvittava tieto Faban tai ProAgrian tietorekistereistä. Joidenkin mittareiden kohdalla tämä tarkoittaa tietyn palvelun käyttöä. Alta löydät tiedon siitä, mitä palveluja ja tietoja tarvitaan, jotta saat tietyn ryhmän mittarit käyttöösi Bisnes+-palvelussa.
 

Nauta

Nauta-mittariryhmän alla oleva KPI-Avain -mittarikokonaisuus koostuu noin kahdestakymmenestä eri mittarista. Pelkkiin meijeritietoihin pohjautuvat mittarit ovat käytössä kaikilla Valion osuuskuntien tuottajatiloilla. Näistä tuotosseurantaan kuuluvilla tiloilla on kaikki KPI-Avaimen mittarit käytössään. Lisäksi mittareilla on erilaisia vaatimuksia laskentaan tarvittavan tiedon suhteen.
 
ProAgrian Tilakunto -palvelun tietoihin pohjautuvat mittarit, Maitotuotos 12 kk ja Keskituotos ensikot 12 kk, ovat käytössä tuotosseurantaan kuuluvilla tiloilla, joilla löytyy alle 4 kk vanha koelypsy. Mittari Kuiva-aineen syönti 12 kk on tuotosseurantaan kuuluvien tilojen lisäksi käytössä ProAgrian ruokinnan ohjauksen asiakkailla, joilta löytyy alle 4 kk vanha KarjaKompassin seurantalaskelma.
 
Sorkkaterveyden mittari eli Sorkkaterveyden tulonmenetys on käytössäsi, kun karjasi eläimille löytyy sorkkahoitotietoja tietorekisteristä edeltävän 12 kuukauden ajalta.
 
Faba DigiHelmi-raportin mittarit, Poikimaväli, Tiineenä 100 pv poikimisesta sekä Poikimaikä, saat käyttöösi, kun karjassasi on maidontuotannon käyttöön tarkoitettuja eläimiä, joilta löytyy siemennys- tai poikimatietoja viimeisen 12 kuukauden ajalta.
 
Eläinaineksen mittarit, Lehmien NTM ja Hiehojen gNTM, ovat käytössäsi, kun karjastasi löytyy eläimiä, joille on laskettu NTM-arvot viimeisimmässä lypsykarjan jalostusarvojen laskennassa.
 
Emolehmätuotannon mittarit ovat näkyvissä tiloille, jotka kuuluvat emolehmätarkkailuun tai ovat kuuluneet tarkkailuun edellisen kalenterivuoden viimeisenä päivänä. Lisäksi mittarien laskentaa varten tilan eläimille tulee löytyä edeltävältä tarkkailuvuodelta poikima-, teuras- tai punnitustietoja mittaritulosten laskentaa varten.
 

Nautamittarit

Maidontuotanto

KPI-Avain

EKM kg/lyps. lehmä/pv
EKM kg/lehmä/pv
Päiviä poik., DIM
Maidon rasva/valk.
Hakukerran maitomäärä
EKM/kg ka rehua
Maitoa/lyps. lehmä/pv
Päivämaitomäärä
Maidon tilitys, rasva-%
Maidon tilitys, valkuais-%

Tilakunto

Maitotuotos 12 kk
Keskituotos ensikot 12 kk

 

 

Terveys ja lisääntyminen

KPI-Avain

Maidon solut
Infektoituneita lehmiä
Tiineitä lehmiä 100 pv poik.
Hiehojen siemennysten aloitusikä
Lehmien kiimahavainnot
Hiehojen kiimahavainnot

DigiHelmi ja sorkkaterveys

Poikimaväli
Poikimaikä
Tiineenä 100 pv poik. %, ensikot
Tiineenä 100 pv poik. %, 
2 krt poik.
Sorkkaterv.tulonmenetys

 

 

Eläinaines

Lehmien NTM
Hiehojen NTM

Ruokinta ja hoito

KPI-Avain

Kuiva-aineen syönti
Karkearehu-%

Tilakunto

Ka syönti 12 kk

Lihantuotanto

Synt. paino sonnivasikat
Synt. paino lehmävasikat
Teuraspaino sonnit
Teuraspaino hiehot
Emojen poi
kimaväli

 

Kasvi

Kasviryhmän mittareita on saatavilla tilan kymmenelle viljellyimmälle kasville tiloille, joille on tehty tuotantokustannuslaskelma ja aineisto on viety ProAgrian Lohkotietopankkiin. Laskelma tulee olla tehtynä vähintään kuluvaa kalenterivuotta edeltävälle vuodelle.
 

Kasvimittarit valittujen viljelykasvien osalta

Keskisato kg/ha
Satotuotto e/ha
Muuttuvat kustannukset e/ha
Katetuotto A e/ha
Kone- ja rakennuskustannukset e/ha
Tuotantokustannus e/tn tai e/kg ka
 

Talous

Maidontuotannon kustannusten mittarit ovat käytössä tiloilla, joilla on Minun Maatilastani löytyvällä ProAgrian
Kustannuspuntarilla tehty kustannuslaskelma joko viime vuodelle tai viime vuotta edeltävälle vuodelle.
 
Keskeisimmät maatilan taloudellista tulosta kuvaavat mittarit ovat käytössä ProAgrian Tilinpäätösanalyysin
käyttäjillä.
 
Talousryhmän mittareihin kuuluu myös KPI Avaimen mittareita sekä Tilakunnon ostorehukustannusmittari, jotka ovat tilalla käytössä samoin ehdoin kuin muut kyseisten kokonaisuuksien mittarit Nauta-ryhmässä.
 

Talousmittarit

Tilinpäätösanalyysi

Suhteellinen velkaantuneisuus
Poistokelpoisen omaisuuden määrä
Lyhennykset + rahoituskulut liikevaihdosta
Myyntitulo-%
Muuttuvat kulut % tuloista
Suorat rahamenot kuluista
Tulorahoitus ennen veroja
Kassajäämä ennen veroja
Kiinteät kust. % tuloista
Rahoituskulut % tuloista

 

Kustannuspuntari

Maidontuotannon kustannukset
Kustannuspuntarin yleiskustannukset
Kustannuspuntarin eläinkustannukset
Kustannuspuntarin peltokustannukset

KPI-Avain

Ostorehukustannus
Koosthinta vrt HOSK:n koosth kk
Tilitysh vrt HOSKkeskitilitysh kk

Tilakunto

Ostorehukustannus, 12 kk

 

Johtaminen

Johtamisen työajan tehokkuutta kuvaavat mittarit, Meijerimaitoa l/työtunti, viim 3 kk ja Työtuntimäärä/ha viim 12 kk, ovat käytössä ProAika-palvelun käyttäjille. Tila saa nämä mittarit käyttöönsä, kun laskentajaksolle on kirjattu työtunteja karjanhoito- tai peltotöille vähintään 30 vuorokaudelle. Meijerimaitoa l/työtunti -mittarin laskentaa varten tilalle tulee löytyä riittävät meijerimaitotiedot viimeisen 3 kuukauden ajalta. Työtuntimäärä/ha -mittarin laskentaa varten tarvitaan Wisu viljelysuunnittelu-ohjelmalla tehty viljelysuunnitelma. Maitotilalla voi olla käytössä sekä Meijerimaito l/työtunti ja Työtuntimäärä/ha mittarit, kun taas kasvitilalla on käytössä Työtuntimäärä/ha mittari.
 
Johtamisen mittareihin kuuluu myös KPI-Avaimen mittareita.
 

Johtamismittarit

Meijerimaitoa l/työtunti
Työtuntimäärä/ha
KPI-Avain
Tuottoennuste vrt. A-määrä
Päivämaitomäärä vrt. A-määrä
Kuukausimaitomäärä vrt. A-määrä
Kausimaitomäärä vrt. A-määrä
Vuosimaitomäärä vrt. A-määrä