Maatilan johtaminen yhdessä paikassa

Tulokset mittareina

Olet täällä

Bisnes+ sisältää Tulokset ja mittarit -osion, joka kokoaa maatilayrityksen monipuolisimmat mittarit maksutta käyttöösi. Mittareiden avulla tärkeiden tulosten seuraaminen on helppoa, nopeaa ja koottuna yhteen paikkaan. Mittareissa voit asettaa tavoitteita ja verrata omia tuloksia valtakunnallisiin keskiarvoihin. 

Mittarit on jaoteltu nauta, kasvi, talous, johtaminen ja suosittelemme -ryhmiin. 60 mittarin joukosta voit valita tilallesi sopivat mittarit, asettaa tavoitteita ja seurata tavoitteiden toteutumisia. Suosittelemme-ryhmään on koottu automaattisesti tilallesi sopivia mittareita sen mukaan, mitä palveluita sinulla on käytössä Minun maatilani -palvelussa. Voit myös ottaa asiantuntijan avuksesi valitsemaan tilallesi sopivimmat mittarit ja pohtimaan, miten tavoitteisiin päästään. 

Mittarit kotieläintuotannon johtamiseen

Kotieläintuotannon johtamisen mittarit on ryhmitelty maidontuotantoon, lihantuotantoon, eläinainekseen, terveyteen ja hedelmällisyyteen sekä ruokintaan ja hoitoon liittyviin mittareihin. Tarjolla on mittareita esimerkiksi Tilakunnosta, sorkkaterveydestä, DigiHelmi-hedelmällisyysraportilta, Emolehmätarkkailuraportilta sekä valiolaisten tilojen KPI-Avaimesta. 

Kasvintuotannon mittaristot

Kasvintuotannon mittarit kokoavat tärkeimmät tunnusluvut kymmenelle yleisimmälle viljelykasville. Mittarit on johdettu tuotantokustannuslaskelmista. Mittareina ovat keskisato, satotuotto, muuttuvat kustannukset, katetuotto, kone- ja rakennuskustannukset sekä tuotantokustannukset. 

Talouden johtamisen mittaristot

Bisnes+:sta löydät mittarit myös talouden johtamiseen. Kustannuspuntarille ja Liiketoiminta-analyysille on omat mittarinsa. Mittareina saat muun muassa suhteellisen velkaantuneisuuden, poistokelpoisen omaisuuden määrän, lyhennykset ja rahoituskulut liikevaihdosta, myyntitulon, muuttuvien kulujen osuuden tuloista ja suorat rahamenot tuloista.

Tilan johtamisen mittarit

Käyttäessäsi ProAika työajanseurannan sovellusta, voit valita mittaristoosi seurattavaksi työajankäytön peltohehtaaria tai maitolitraa kohti.  

Kirjaudu tästä Bisnes+:aan.